Ostrava duben 2011

Ve dnech 12. – 14. 4. 2011 nás navštívila německá skupina, neboť se březnového setkání nemohla zúčastnit. Na jeden den zde rovněž zavítali i slovenští partneři na konzultaci s kolegou ohledně tepelného čerpadla. Ubytovali se a sešli jsme se k organizační schůzce, na které jsme si ujasnili program na následující dny.

Druhý den jsme začali prohlídkou školy. Setkání pak pokračovalo exkurzí na VŠB, kde jsme díky dobré spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky měli možnost prohlédnout využití alternativních zdrojů právě tam. Prodiskutovali jsme a viděli elektromobil, fotovoltaické články na střeše budovy a malou větrnou elektrárnu s asynchronním generátorem.

Ostrava je bývalým hornickým městem, proto byly i některé naše exkurze ve znamení fosilních paliv. Pro německou skupinu to byla zajímavá zvláštnost. Proto jsme odpoledne zamířili do Michálkovic, kde se nachází národní kulturní památka důl Michal. Historie zde sahá až do roku 1843. Zásadní vliv na stavební a technickou podobu areálu měla přestavba v roce 1915, realizována podle projektu významného architekta Františka Fialy. Důl Michal ukončil svou činnost v roce 1994. Při vstupu do areálu na nás čekal průvodce, který nás provedl celým areálem stejně tak, jak tuto trasu absolvovali každodenně horníci při nástupu do práce. Areál je autenticky zachován tak, jako když horníci odešli z práce a zanechali vše na svém místě. Vysvětlil nám podstatu štítkovny, ukázal nám řetízkovou šatnu, koupelny, kancelář důlních měřičů, dispečink, lampovnu, cechovnu a strojovnu, kde jsou k vidění těžní stroje. Zajímavým místem, kde jsme měli možnost nahlédnout, byla místnost první pomoci, kde nám průvodce poskytl vyčerpávající výklad, jak to bylo postaráno o raněné, případně mrtvé horníky při důlním neštěstí.

Poslední společný den jsme strávili výletem za poznáváním krajiny a kultury, které jsou nedílnou součástí našeho společného projektu.  Zamířili jsme do města Kopřivnice, které je od roku 2004 řádným členem asociace Národní sítě Zdravých měst ČR.  Svou aktivitou se snaží zvyšovat kvalitu života svých obyvatel, vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj a podporuje zdravý životní styl.

První stopy osídlení sahají až do starší doby kamenné. Město se nachází v malebné krajině s bohatou přírodou a rodištěm nejznámějších osobností zvučných jmen jako je mimo jiné i několikanásobný olympionik v maratonském běhu Emil Zátopek, cestovatel a spisovatel Jiří Hanzelka, Ignác Šustala zakladatel firmy Tatra, malíř a ilustrátor Zdeněk Burian. Po prohlídce města jsme nezapomněli navštívit velmi známé místní muzea – Technické muzeum Tatra, Lašské muzeum a Muzeum Fojtství. V Technickém muzeu je zmapována historie automobilky Tatra, od doby kdy byl v roce 1897 vyroben první automobil Präsident v Rakousku-Uhersku. Kromě osobních, sportovních a nákladních automobilů značky Tatra, je zde vidět spoustu zajímavostí. Další zastávkou bylo Lašské muzeum, kde jsou pravidelně pořádány výstavy, stálá expozice je věnována místní továrně na hliněné zboží. Jako poslední jsme navštívili Muzeum Fojtství, zde jsme se seznámili s lidovými zvyky a tradicemi a tak si vytvořili obraz o životě lidí v minulosti. Vrátili jsme se zpět do Ostravy, kde jsme naše německé kolegy provedli městem a ukázali jim některé z dominant – vyhlídkovou věž Nové radnice, katedrálu Božského Spasitele, Masarykovo náměstí s mariánským sloupem a sochou sv. Floriána a svět miniatur MINIUNI. Po prohlídce jsme se vrátili zpět do hotelu, společně jsme povečeřeli a rozloučili jsme se. Ráno odjeli naši kolegové zpět domů.

Fotogalerie: Ostrava duben 2011

Tato fotogalerie je prázdná.