Konference Praha

Dne 3. a 4. prosince 2010 se uskutečnila konference v pražském hotelu Pyramida, kterou pořádali Sri Swami Madhavananda World Peace Coucil, Youth Union of Yoga Daily Life a Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.

Hlavním cílem konference bylo hledání odpovědi na otázku "Co to je etika a jak ji lze pěstovat v dětech a lidech". Konference byla zaměřena na téma výchova k etice a z ní vycházející etická výchova. Plánovaným výstupem bylo posílení povědomí mládeže a široké veřejnosti o oboru Etická výchova a jeho aplikačních tématech: etické hodnoty, tělesné zdraví, rodinný život, duchoví rozměr člověka, ekonomické hodnoty, ochrana přírody a životního prostředí, hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka.

Součásti konference byly tři workshopy:

  1. Rodičovství, etika a spravedlnost
  2. Myšlením k ekologii
  3. Smysl života

Naše škola byla vybrána k prezentaci v rámci druhého workshopu "Myšlením k ekologii", kde jsme představili možnosti využití  alternativních i obnovitelných zdrojů v praxi. Společně s koordinátorem projektu se akce zúčastnili i dva studenti. Na závěr prezentace proběhla krátká diskuse s účastníky workshopu.

Po skončení konferenci jsme se rozhodli prozkoumat alespoň některé z alternativních i obnovitelných zdrojů našeho hlavního města. A které to byly?

  • Podolská vodárna
  • Petrská vodárenská věž

 

 

 

Fotogalerie: Konference Praha

/album/fotogalerie-konference-praha/img-1683-jpg/ /album/fotogalerie-konference-praha/img-1684-jpg/ /album/fotogalerie-konference-praha/img-1685-jpg/ /album/fotogalerie-konference-praha/img-1686-jpg/ /album/fotogalerie-konference-praha/img-1687-jpg/ /album/fotogalerie-konference-praha/img-1688-jpg/ /album/fotogalerie-konference-praha/img-1689-jpg/ /album/fotogalerie-konference-praha/img-1690-jpg/ /album/fotogalerie-konference-praha/img-1691-jpg/ /album/fotogalerie-konference-praha/img-1692-jpg/