Gotha červen 2010

Zakončení prvního roku projektu proběhlo v Gothě na koordinátorské škole ve dnech 31. 5. – 4. 6. 2010. Účastnili se pedagogové, žáci,  společně s koordinátory naší i partnerských škol. Do Gothy jsme zavítali poprvé, takže jsme byli všichni plni očekávání a napětí co nás bude čekat.

V pondělí jsme všichni společně vycestovali. Trasa byla poměrně dlouhá, ale vzhledem k tomu, že německé dálnice jsou na vysoké úrovni, tak nám cesta celkem utíkala. Ubytovali jsme a kromě milého přivítání ze strany partnerů nás čekalo historické město plné zajímavostí a památek. Neméně zajímavá byla i škola, ze které jsme byli unešení asi nejvíce.

Prohlídkou centra se zahájilo projektové setkání. Gotha je městem, ležícím v zeleném srdci Německa v oblasti Durynského lesa. Má jedinečnou atmosféru spojující historii a budoucnost. Měli jsme možnost navštívit historické centrum a zámek Friedenstein raně barokního stylu. Jedná se o největší hradní a zámecký komplex spolu s parkem, které se staly symboly města. Zvláštností je především rozsáhlý park v anglickém a francouzském stylu. Nejen že, je Gotha historickým městem, ale i důležitým střediskem průmyslu, strojů a vozidel. Milou společnost při prohlídce nám zprostředkovával kolega z koordinátorské školy. Musím poznamenat, že jsme byli všichni z města hodně překvapeni, prohlídka byla velmi zajímavá a nechala v nás hluboké zážitky.

Po prohlídce města jsme navštívili „Marienglashöhle Friedrichroda“. V tomto bývalém dole byla v letech 1778 – 1903 těžena sádra.  Dozvěděli  jsme se zde mnoho faktů o původu Durynského lesa a těžby kolem Friedrichrody. Geologická okna vpravo a vlevo na stěnách nám umožňuje vchod do tunelu a pohled na vrstvy vystupujících hornin. Křišťálová jeskyně byla objevena v roce 1778 a je považována za jednu z největších a nejkrásnějších v Evropě. Můžeme zde vidět sádrové krystaly až do délky 90 cm. V budově před vchodem jsme měli možnost vzhlédnout práci sklářů a výrobu šperků z minerálů. Cestou zpět jsme vyjeli na vrchol „Goth´scher Hof“, kde stojí vysílač. Je zásobován energií z fotovoltaických článků.

Třetí den jsme měli možnost vidět minitovárnu, produkující elektrickou energii formou fotovoltaických článků, slunečních kolektorů na ohřev teplé vody a tepelného čerpadla. Viděli jsme funkci jednotlivých zdrojů energie a seznámit se s jejími výhodami i nevýhodami. Po prohlídce minitovárny jsme se přesunuli do školních prostor, kde proběhla projektová schůzka. Společně jsme zde zhodnotili naši dosavadní spolupráci, konkrétní hotové výstupy a mezinárodní odlišnosti zdrojů. Naplánovali jsme si projektové setkání na příští projektový rok. Vzhledem k tomu, že jsme na této škole byli poprvé, nechyběla ani prohlídka a seznámení s jednotlivými obory a systémem fungování. Velkou atrakcí byla návštěva vozovna a dílny tramvají a především projížďka historickou tramvají, což pro nás jako překvapení připravila a zajistila německá koordinátorka. Pro všechny skupiny to byl nezapomenutelný zážitek, neboť jsme viděli celé město z jiné perspektivy.

Čtvrtý den jsme den rozdělili na několik částí. Měli jsme možnost získat znalosti o funkci čističky odpadních vod, seznámili nás s funkcí větrné elektrárny nedaleko Erfurtu. A poslední naše cesta byla do města, které je známé díky svému „Krämerbrücke“

Čistička odpadních vod funguje na mechanické a biologické bázi. Pevný odpad z vyčištěné vody se následně soustřeďuje v nádržích na bioplyn, jež zajišťuje spalováním výrobu elektrické energie, která pokrývá celou čistící stanici 100%. Tuhý odpad z bionádrží se následně míchá s přídavným substrátem a následně je prodáván jako hnojivo.

Pokračovali jsme směrem Erfurt, cestou jsme se seznámili s funkcí větrné elektrárny. Poslední naše návštěva byla v Erfurtu, kde jsme viděli především známý „Krämerbrücke“, kde jsou k vidění obchůdky, které jsou situovány na mostě.

V pátek jsme se společně rozloučili a vydali jsme se na cestu domů.

Fotogalerie: Gotha červen 2010

/album/fotogalerie-gotha-cerven-2010/img-0874-jpg/ /album/fotogalerie-gotha-cerven-2010/img-0879-jpg/ /album/fotogalerie-gotha-cerven-2010/img-0880-jpg/ /album/fotogalerie-gotha-cerven-2010/img-0881-jpg/ /album/fotogalerie-gotha-cerven-2010/img-0883-jpg/ /album/fotogalerie-gotha-cerven-2010/img-0884-jpg/ /album/fotogalerie-gotha-cerven-2010/img-0885-jpg/ /album/fotogalerie-gotha-cerven-2010/img-0894-jpg/ /album/fotogalerie-gotha-cerven-2010/img-0896-jpg/ /album/fotogalerie-gotha-cerven-2010/img-0897-jpg/