Martin leden 2011

Nový rok začal setkáním partnerských škol u našich slovenských partnerů v Martině ve dnech od 10. 1. – 14. 1. 2011. I tentokrát byl připraven bohatý a zajímavý program.

Po našem příjezdu se ve večerních hodinách sešel celý projektový tým ve složení pedagogů, koordinátorů a studentů a řešili jsme společný program následujících dní, cíle našeho setkání a výstupy předchozích akcí.

Na úterý bylo naplánováno pracovní setkání, uskutečněné v prostorách partnerské školy. Cílem bylo shrnout dosavadní výstupy projektu – hledání alternativních i obnovitelných zdrojů energie v regionech, formou prezentace jsme řešili otázku umístění těchto zdrojů a jejich zakreslení do regionální mapy. Rovněž probíhala živá diskuse o společné mapě, jenž má zmapovat a porovnat rozdíly jednotlivých regionů. Formou brainstormingu jsme představovali každý své návrhy a vybírali se pak ty nejlepší. V konečné fázi jsme se domluvili na konečné podobě mapy alternativních i obnovitelných zdrojů. V odpoledních hodinách jsme si společně prohlédli středisko polygrafie, které je součásti partnerské školy. Byl to pro nás pedagogy i studenty zajímavý zážitek, neboť je to velmi zajímavý obor.

Ve středu jsme již ráno vyjeli na společnou cestu do jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích, nacházející se v okrese Trnava. Cesta byla sice dlouhá, ale celkový dojem z výletu na nás velmi zapůsobil. Zdálo se nám, že její fungování je velmi složité. Návštěva nás přesvědčila o tom, že princip výroby elektřiny je podobný jako v tepelné elektrárně, kde je zdrojem tepla fosilní palivo (uhlí, plyn), kdežto u jaderné elektrárny je to jaderné palivo (přírodní nebo obohacený uran). Po příjezdu nás zavedli do auly, v níž proběhla přednáška, týkající se fungování jaderné energie a elektrárny. Po skončení jsme se rozdělili na dvě skupiny. Každé z nich se věnoval zaměstnanec, který nás provedl celým provozem a informoval o elektrárně.

Následující den jsme se společně vydali na návštěvu do další slovenské elektrárny, Liptovská Mara. Soustava vodních děl se skládá z vodního díla Liptovská Mara a vodního díla Bešeňová. Vybudována je na řece Váh. Do provozu byla uvedena v letech 1975 – 1976. Celý provoz jsme se za účasti zaměstnanců prohlédli a seznámili jsme se společným účelem tohoto vodního díla.

Po ukončení exkurze a výletu jsme se sešli večer na setkání všech zúčastněných škol, kde jsme pokračovali v živé diskusi na společné téma a řešili další společné výstupy a budoucí návštěvy, týkající se projektu. Naplánovali jsme další projektové setkání, jehož realizace proběhne na naší škole v Ostravě.

Fotogalerie: Martin leden 2011

/album/fotogalerie-martin-leden-2011/img-1707-jpg/ /album/fotogalerie-martin-leden-2011/img-1713-jpg/ /album/fotogalerie-martin-leden-2011/img-1715-jpg/ /album/fotogalerie-martin-leden-2011/img-1722-jpg/ /album/fotogalerie-martin-leden-2011/img-1735-jpg/ /album/fotogalerie-martin-leden-2011/img-1742-jpg/ /album/fotogalerie-martin-leden-2011/img-1743-jpg/ /album/fotogalerie-martin-leden-2011/img-1770-jpg/ /album/fotogalerie-martin-leden-2011/img-1783-jpg/ /album/fotogalerie-martin-leden-2011/img-1789-jpg/