Ostrava leden 2010

Projektové setkání se konalo ve dnech 21. 1. - 22. 1. 2010. Zúčastnili se dvě partnerské školy - česká a slovenská. Mimo naší společné partnerské schůzky jsme měli připravený kulturní a vzdělávací program na naše společné téma alternativních a obnovitelných zdrojů.

První den v odpoledních hodinách jsme navštívili výstavu INFOTHERMA 2010, zaměřená byla na ekonomické a ekologické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech. Spolu s koordinátory, učiteli se této akce zúčastnili i studenti obou zúčastněných stran. Po prohlídce výstavy jsme společně prošli zajímavosti našeho města.

Druhý den proběhla projektová schůzka, kde jsme společně projednávali poslední úpravy pětijazyčného slovníku, který je jedním z vytyčených cílů společného setkání všech zúčastněných škol. Doplnili jsme sekci - často používané výrazy a doplňující speciální slovník. Živě probíhala diskuse o piktogramech, vyjadřujících jednotlivé druhy energie a barvy ohraničení společného loga.

Fotogalerie

/album/fotogalerie-ostrava-leden-2010/img-0198-jpg/ /album/fotogalerie-ostrava-leden-2010/img-0209-jpg/ /album/fotogalerie-ostrava-leden-2010/img-0204-jpg/ /album/fotogalerie-ostrava-leden-2010/img-0211-jpg/ /album/fotogalerie-ostrava-leden-2010/img-0205-jpg/ /album/fotogalerie-ostrava-leden-2010/img-0212-jpg/ /album/fotogalerie-ostrava-leden-2010/img-0216-jpg/ /album/fotogalerie-ostrava-leden-2010/img-0218-jpg/ /album/fotogalerie-ostrava-leden-2010/img-0219-jpg/ /album/fotogalerie-ostrava-leden-2010/img-0220-jpg/