Gotha březen 2011

Pracovní projektové setkání se tentokrát uskutečnilo v Německu ve dnech 7. – 11. 3. 2011. Do Gothy jsme zavítali podruhé, společně se studenty a kolegy a všichni jsme se na společné setkání těšili.

V pondělí se naše skupina vydala na cestu. Vzhledem k tomu, že byla dlouhá, tak jsme si ji zpestřovali diskusí a krátkými zastávkami. Cestou jsme mapovali využití alternativních i obnovitelných zdrojů energie, v místech kudy jsme jeli. Na místo jsme dorazili ve večerních hodinách. Čekala na nás naše  koordinátorka společně s kolegou, ubytovala nás a sešli jsme se na organizační schůzce, kde jsme se dozvěděli, co pro nás na následující dny připravila.  Připraveno měla spoustu akcí, mezi nimiž  nechyběla ani projektová schůzka.

Druhý den jsme se hned ráno vydali na projektové setkání, které začalo prohlídkou školy. Někteří studenti ji neměli možnost ještě poznat. Po prohlídce jsme společně řešili otázky regionálních rozdílů alternativních i obnovitelných zdrojů, které vyplývají z našich regionálních map. Diskutovali jsme nad těmito zdroji, otázkami ekologie, ochrany ŽP a energetiky v oblasti Thüringen a další dny jsme si šli některé zdroje prohlédnout. Prodiskutovali jsme i otázku využití alternativního zdroje – tepelného čerpadla na naší škole a jeho možnosti využití. Diskuse zamířila i na společnou mapu, která postupně dostávala novou dimenzi.

Třetí den začal ranní procházkou po místních alternativních zdrojích, kde jsme zjistili využití solárních panelů na jedné z budov – Jugenhausu ve Friedrichrodě. Je to místo, kde se každoročně pořádají ozdravné pobyty pro děti a mládež. Pak jsme vyjeli prozkoumat alternativní zdroje v okolí Erfurtu. Zjistili jsme, že jde o dvě větrné elektrárny, bioenergii a solární energii. Jedna z nich se nachází ve Wüllerslebenu, vytvořena byla v roce 2006. Výška věže je 76 m a průměr rotoru je 48 m. Neodmyslitelnou součástí okolí Erfurtu je i návštěva tohoto města, poznání jeho kultury a historie. Od roku 1265 zemské hlavní město s jeho 200.000 obyvateli je ekonomickým, politickým i kulturním centrem oblasti Thüringen. Mnohé kostely, katedrála sv. Marie, která je unikátní v Evropě. Město je významné i návštěvami osobností takového jména jako jsou Luther, Bach, Goethe.

Čtvrtý den nás čekala návštěva tepelné elektrárny. Byla vybudována v roce 1994 jako kogenerační jednotka v lokalitě Gotha. Značnou výhodou jednotky je kombinovaná výroba tepla a elektřiny. V elektrárně jsou dvě plynové turbíny, každá o kapacitě 4,1 MW s následným využitím tepla páry a tři standardní kotle s celkovou kapacitou 75 MW. S vytvořením nové elektrárny došlo k výraznému zvýšení kvality v oblasti vlivu na životní prostředí a přineslo nové řešení pro dodávku tepla v obytné zóně. Od svého začátku obě výtopny pracují bez problémů. Tímto způsobem se každý rok spotřebuje zhruba 40 000 MWh v městské části.

Instalovaný výkon
3 teplovodní kotle s celkovou kapacitou 45 MWh
2 plynové turbíny s následným využitím tepla páry s celkovou kapacitou 30 MW.

Večer jsme se opět sešli s naší německou koordinátorkou, kde jsme shrnuli zážitky z uplynulých dní. Naplánovali jsme si již konečné cíle a výstupy společného projektu. Mimo jiné jsme zde hovořili o příjezdu německé skupiny do České republiky, která by měla proběhnout v dubnu letošního roku. Rozloučili jsme se a následující den ráno jsme se vydali na cestu zpět domů.

Fotogalerie: Gotha březen 2011

/album/fotogalerie-gotha-brezen-2011/img-1156-jpg/ /album/fotogalerie-gotha-brezen-2011/img-1010-jpg/ /album/fotogalerie-gotha-brezen-2011/img-1018-jpg/ /album/fotogalerie-gotha-brezen-2011/img-1024-jpg/ /album/fotogalerie-gotha-brezen-2011/img-1206-jpg/ /album/fotogalerie-gotha-brezen-2011/img-1208-jpg/ /album/fotogalerie-gotha-brezen-2011/img-1854-jpg/ /album/fotogalerie-gotha-brezen-2011/img-1135-jpg/ /album/fotogalerie-gotha-brezen-2011/img-1145-jpg/ /album/fotogalerie-gotha-brezen-2011/img-1146-jpg/