Vítejte na našem webu

V rámci projektu aktivity Comenius - partnerství škol jsme byli přijati do multilaterálního projektu s názvem "Energie pochází z nebe .... a také trochu z pekla", jehož zahájení proběhlo na začátku školního roku 2009/2010 v Martině.

Hlavním cílem projektu je získání a poskytování informací o typech, použití, výhodách a perspektivách obnovitelných zdrojů energie. Práce na projektu přispívá k lepšímu pochopení jejich kvalit. Nabízí žákům i učitelům se společně podílet na jednotlivých tématech, což rozvíjí porozumění mezi mladými lidmi. V průběhu dvou let proběhnou návštěvy na našich partnerských školách.

Do projektu jsou zapojeny celkem čtyři střední školy. Každá je členem EU.

Hledáme obnovitelné i alternativní zdroje energie

Našim projektem oslovujeme nejen studenty a učitelé naší školy, ale rovněž se zde mohou prezentovat i osoby z řad veřejnosti, kteří se touto problematikou zabývají anebo provozují některý z obnovitelných i alternativních zdrojů (malá vodní elektrárna, sluneční kolektory). Dále chceme oslovit i ty, kteří využívají nebo mají zkušenosti s využitím zdrojů energie pro osobní účely, např. pro vytápění rodinného domu, vyhřívání bazénu, atd. Výstupem bude mapka s vyznačením alternativních i obnovitelných zdrojů energie našeho regionu.

Náměty nám můžete zasílat na e-mail: vladka.zezulkova@sstd.cz