Ostrava únor 2010

Společné únorové setkání proběhlo ve dnech 8. 2. - 11. 2. 2010. Na tyto dny byl připraven pestrý program včetně partnerské schůzky. Do České republiky přijeli slovenští a polští partneři.

Exkurze v elektrárně Třebovice - postřehy Veroniky Štefkové

Proběhla exkurze v Dalkii Česká republika a.s. na závodě ETB (elektrárna Třebovice). Bylo nám umožněno shlédnout pracoviště elektro velínu, kde jsme se seznámili s řízením systémů v ETB. V prostorech elektro velínu nám byla spuštěna prezentace s komentářem vedoucího pracovníka o historii ETB s foto dokumentací o začátcích provozu ETB v r. 1938, až po současnou moderní a ekologickou výrobu elektrické energie a tepla. Po ukončení prezentace jsme byli provedeni jednotlivými úseky výroby.

Prošli jsme úsek strojovny, kde se nachází soustrojí  tří turbogenerátorů s příslušenstvím. Po prohlídce strojní technologie závodu jsme vstoupili do prostoru, kde se nachází osm spalovacích kotlů, kde jsme měli možnost vidět samotný proces spalování tuhých paliv. Navštívili jsme nový velín ETB (v provozu od 01/2010), kde jsou umístěny řídící systémy ekonomického provozování technologie (řízení turbogenerátorů a kotlů). Po prohlídce vnitřního prostoru ETB jsme se šli podívat do venkovních prostor závodu, kde se mimo jiného nachází skládka tuhých paliv, kde jsme viděli samotnou přepravu paliva až do spalovacích komor kotlů.

Shlédli jsme rovněž tzv. elektrostatické odlučovače, které jsou součástí všech kotlů a slouží ke snižování emisí. Poslední zastavení naší exkurze byla chemická úpravna vody, která je po úpravách používána pro samotný provoz technologií závodu elektrárny Třebovice. Exkurze se nám moc líbila, protože jsme měli možnost vidět samotnou výrobu elektrické energie a tepla od jejího prvopočátku až po konečnou distribuci. Za výklad a celkovou prohlídku po závodě ETB chci za všechny zúčastněné poděkovat p. Kašovi a p. Štefkovi a vedoucímu závodu ing. Vrbkovi, že nám umožnil tutu účast v ETB.

Projektová schůzka

Cílem projektové schůzky bylo představení konečné podoby našeho pětijazyčného slovníku. Vytyčili jsme si další úkoly, které nás čekají. Diskutovali jsme o přípravě mapy s vykreslenými alternativními a obnovitelnými zdroji energie, která bude dalším společným výstupem. Společně jsme řešili i termín dalšího projektového setkání, které nás tentokrát čeká v Kielce. A jaké jsou další úkoly?

  • vyhledávání alternativních a obnovitelných zdrojů
  • vytvoření mapy
  • zakreslení do zdrojů do mapy

 

Fotogalerie

/album/fotogalerie-ostrava-unor-2010/p1030779-jpg/ /album/fotogalerie-ostrava-unor-2010/p1030780-jpg/ /album/fotogalerie-ostrava-unor-2010/p1030782-jpg/ /album/fotogalerie-ostrava-unor-2010/p1030783-jpg/ /album/fotogalerie-ostrava-unor-2010/p1030788-jpg/ /album/fotogalerie-ostrava-unor-2010/img-0254-jpg/ /album/fotogalerie-ostrava-unor-2010/img-0258-jpg/ /album/fotogalerie-ostrava-unor-2010/img-0261-jpg/ /album/fotogalerie-ostrava-unor-2010/img-0262-jpg/ /album/fotogalerie-ostrava-unor-2010/img-0264-jpg/